H1

pogotowie hydrauliczne Poznań
Dowody archeologiczne i stare chińskie dokumenty ujawniają, że prehistoryczni i starożytni Chińczycy byli w stanie wykopać studnie głębinowe na wodę pitną już 6000 do 7000 lat temu. Uważa się, że studnia została zbudowana w epoce neolitu. Pogotowie hydrauliczne a studnie Studnia była spowodowana czterema rzędami bali z kwadratową ramą przymocowaną do nich na szczycie studni.
plisy
Mimo że otwarty zasięg był częścią zachodniej tradycji, z czasem otwarty zasięg był ograniczony na długo przed jego całkowitym wyeliminowaniem; najpierw nałożono obowiązek powstrzymania bydła przed przemieszczaniem się po drogach krajowych i federalnych, gdzie kolizje z szybko poruszającymi się samochodami osobowymi i ciężarowymi stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
TOP