H1

plisy
Mimo że otwarty zasięg był częścią zachodniej tradycji, z czasem otwarty zasięg był ograniczony na długo przed jego całkowitym wyeliminowaniem; najpierw nałożono obowiązek powstrzymania bydła przed przemieszczaniem się po drogach krajowych i federalnych, gdzie kolizje z szybko poruszającymi się samochodami osobowymi i ciężarowymi stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
TOP